Trädfällning i och kring Stockholm

Vi har ansvarsförsäkring och det obligatoriska motorsågskörkortet.

Trädfällning

Vi utför all form av trädfällning i Stockholmsområdet. Vanligast är att vi klättrar upp längs med stammen och sågar ner trädet i hanterbara bitar så kallad sektionsfällning. Om ni väljer att inte få ris och stock bortforslade så lägger vi upp riset i hanterbara snygga högar samt sågar upp stammen efter önskemål. När vi lämnar platsen så har vi sett till att det är snyggt och prydligt.

Står trädet illa till så är det sällan några problem då vi har rep som vi hissar grenar och stam med.

Hör av dig till oss så kommer vi gärna ut och tittar på vad som ska göras för att sedan kunna ge er ett fast pris på arbetet.