Röjsågskörkort

Vi håller kurser röjsågskurser nivå RT och RA med rätt att examinera för Säker Skog

Röjsågsutbildning

För att få använda röjsåg i arbetet så krävs det att du har en skälig utbildning för det arbetet du ska utföra. Lägsta åldern för att då använda röjsåg är 16 år men för att få arbeta ensam med röjsåg så krävs det att man har fyllt 18 år. 

Kursinnehåll

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om arbetsteknik för röjsåg med skärutrustning i plast. 

Målsättningen är att du ska ha färdigheter att klara kraven för röjsågskörkort nivå RT enligt de krav som ställs enligt Säker skog.

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Personlig skyddsutrustning
 • Risker med röjsåg
 • Arbetstekniker
 • Skötsel och vård
 • Säkerhetskontroll
 • Röja med skärutrustning i plast 
 • Teoretiskt prov
 • Praktisk prov

Kursbevis:

Godkänt resultat på det teoretiska och det praktiska provet ger dig Röjsågskörkort RT från Säker skog

Kurslängd:

1 dag

Förkunskaper:

Krävs ej

I den här utbildningen går vi igenom grundläggande kunskaper för röjsåg. Det ingår både teoretiska och praktiska moment.

Målsättningen med utbildningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Risker
 • Vård och skötsel
 • Säkerhetskontroll
 • Arbetstekniker
 • Röjning av sly
 • Teoretiskt prov
 • Praktiska prov

Kursbevis:

Godkänt resultat på det teoretiska och det praktiska provet ger dig röjsågskörkort RA från Säker skog

Kurslängd:

En och en halv dag

Förkunskaper:

Krävs inte

Kursavgift

Nivå RT – 5 000 kr
Nivå RA – 6 250 kr 

Vid behov kan du hyra röjsåg till en kostnad på 500 kr/dag.

Alla priser är inklusive moms.

Aktuella datum

 •  Röjsågskurs RA 15-16 april.

Anmälan

Anmälan till kurs sker via mail till kontakt@kvisttradfallning.se. Vi tar emot anmälningar löpande och beroende på deltagare planeras ett datum. En anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Om du saknar något av följande så finns det att hyra men meddela vad du saknar samt i vilken storlek vid kursanmälan: Sågstövlar, arbetshandskar, varselväst, hjälm med hörselskydd och ögonskydd, första förband samt röjsåg.

Kvist Trädfällnings försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare. Du bör därför som deltagare ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Från våra deltagare

"Tre mycket lärorika dagar i motorsågsutbildning A & B. Med teori varvat med det praktiska var det lätt att ta in all den nya kunskapen. Med få deltagare så fick vi mycket stödd och personliga instruktioner när vi hade de praktiska övningar ner i detaljnivå.

Jag kan mycket starkt rekommendera Kvist Trädfällnings motorsågsutbildning i A & B."
Marie Öckert
Samordnare Mark & Trädgård, HSB Södertörn
"Jag tycker motorsågskursen var väldigt väl utförd. Allt kändes proffsigt och noga planerat. Med små grupper fick man verkligen den hjälp som behövdes för att klara slutproven.

Jag kan varmt rekommendera Kvist Trädfällnings kurser."
Lennart Bjursäter
Brandman, Södertörns Brandförsvarförbund
“Vi vill även tacka Stefan för din stora vilja att visa och instruera deltagarna och ge dem bästa möjlighet att bli bekväma med motorsågen och klara av kursen.

Vi uppskattade även att det fanns möjlighet för deltagare att göra om de moment där det behövdes extra träning och samtidigt fanns möjlighet för de med snabb utveckling att få prova på mer utmanande övningar.”
Erika Lundén
Lärare, Realgymnasiet

Arbetsmiljöverkets krav för röjsågsanvändning

Från och med 1 december 2012 krävs enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:1 att alla som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg har genomgått utbildning eller har kompetensbevis för den typ av arbete som ska utföras.