Takskottning i och kring Stockholm

Vi skottar allt från små stugor till höga flerbostadshus i Stockholmsområdet.

Takskottning

Under vinterhalvåret arbetar Kvist Trädfällning med takskottning. Vi jobbar med allt från små stugor till höga flerbostadshus i Stockholmsområdet. Vi ser till att era tak på ett säkert sätt hålls rena från snö och istappar. Alla som arbetar hos oss har en gedigen utbildning och använder sig alltid av rätt utrustning både för säkerhet samt för att skona taken. Kvist trädfällning har ansvarsförsäkring och är självklart certifierade enligt Skotta Säkert.

Skotta Säkert

Vi håller även kurser där vi utbildar och certifierar takskottare enligt Skotta säkert. Projektet Skotta Säkert ska leda till att höja säkerheten kring takskottning så det sker färre olyckor samt minska materialskador på tak och annans egendom som exempelvis parkerade bilar. Läs mer på www.skottasakert.se

Kostnadsfri offert

Har du fastigheter som behöver takskottning? Tveka inte att höra av dig för en kostnadsfri offert.