Motorsågskörkort

Vi håller kurser för motorsågskörkort nivå A och B utifrån Säker Skog

Vem måste ha motorsågskörkort?

Alla som i sin anställning arbetar med motorsåg eller företagare som utför arbete åt kund ska ha motorsågskort eller motsvarande dokumentation för att visa godkänd kompetens. Kompetensen ska vara anpassad till arbetsuppgifterna.

Som privatperson eller om du använder motorsåg i den egna verksamheten behöver du inte ha körkort eller kompetensbevis. OBS! Om du t.ex. hjälper en granne eller utför arbete åt någon annan så krävs alltid motorsågskörkort.

Kursinnehåll

Den här utbildningen ger dig den kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att kunna sköta och använda motorsågen på ett säkert och bra sätt. Kursen inkluderar bland annat skötsel av motorsåg, säkerhet och risker, den personliga skyddsutrustning. Du kommer få praktiskt träning med olika kapövningar både med dragande och skjutande kedja och träna på att göra instick. Obs. Nivån-A innehåller inte fällning av träd utan det blir i nästa steg nivå-B.

Målsättningen är att du ska ha färdigheter att klara kraven för motorsågskörkort nivå A enligt de krav som ställs enligt Säker skog.

Kursinnehåll:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Personlig skyddsutrustning
 • Risker med motorsåg
 • Arbetstekniker och ergonomi
 • Skötsel och vård av utrustning
 • Säkerhetskontroll av motorsåg
 • Start av motorsågen
 • Såga med dragande och skjutande kedja
 • Instick med och längst med fiberriktningen
 • Ett teoretiskt prov
 • Ett praktiskt prov

Kursbevis:

Godkänt resultat på det teoretiska och det praktiska provet ger dig Motorsågskörkort A från Säker skog

Kurslängd:

1 dag

Förkunskaper:

Krävs ej

Vikten i utbildningen kommer att ligger på fällning, kvistning och kapning av normala träd samt känna till riskerna till det. Du kommer få kännedom om olika fällhjälpmedel som är bra att ha vid trädfällning samt hur man hanterar ett fastfällt träd.

Målsättningen är att du ska ha färdigheter att klara kraven för motorsågskörkort nivå B enligt de krav som ställs enligt Säker skog. Utbildningen vänder sig till dig som har motorsågskörkort A.

Kursinnehåll:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Risker och riskmoment vid trädfällning
 • Planera och genomföra trädfällning av normalstora träd
 • Känna till olika fällhjälpmedel
 • Kvista och kapa träd på ett säkert och ergonomiskt bra sätt
 • Kännedom om hur man kan hanterar ett fastfäll träd
 • Kunskap och attityder där säkerheten prioriteras
 • Ett teoretiskt prov
 • Ett praktiskt prov

Kursbevis:

Godkänt resultat på det teoretiska och det praktiska provet ger dig Motorsågskörkort B från Säker skog

Kurslängd:

2-3 dagar

Förkunskaper:

Motorsågskörkort A från Säker skog

Kursavgift

Motorsågskurser

Nivå A – 5 000 kr
Nivå B – 10 000 kr 
Nivå A+B – 12 000 kr

Endast uppkörning nivå B – 2000 kr

Vid behov kan du hyra motorsåg till en kostnad på 500 kr/dag.

Alla priser är inklusive moms. 

Aktuella datum

 • Motorsågskurs nivå AB 20-22 maj
 • Motorsågskurs nivå AB 2-4 sep
 • Motorsågskurs nivå AB 30 sep- 2 okt
 • Motorsågskurs nivå AB 25-27 nov

Anmälan

Anmälan till kurs sker via mail till kontakt@kvisttradfallning.se. Vi tar emot anmälningar löpande och beroende på deltagare planeras ett datum. En anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Om du saknar något av följande så finns det att hyra men meddela vad du saknar samt i vilken storlek vid kursanmälan: Sågstövlar, sågbyxa, arbetshandskar, varselväst, hjälm med hörselskydd och ögonskydd, första förband samt motorsåg.

Kvist Trädfällnings försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare. Du bör därför som deltagare ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Från våra deltagare

"Mycket lärorika dagar i motorsågsutbildning A & B. Med teori varvat med det praktiska var det lätt att ta in all den nya kunskapen. Med få deltagare så fick vi mycket stödd och personliga instruktioner när vi hade de praktiska övningar ner i detaljnivå.

Jag kan mycket starkt rekommendera Kvist Trädfällnings motorsågsutbildning i A & B."
Marie Öckert
Samordnare Mark & Trädgård, HSB Södertörn
"Jag tycker motorsågskursen var väldigt väl utförd. Allt kändes proffsigt och noga planerat. Med små grupper fick man verkligen den hjälp som behövdes för att klara slutproven.

Jag kan varmt rekommendera Kvist Trädfällnings kurser."
Lennart Bjursäter
Brandman, Södertörns Brandförsvarförbund
“Vi vill även tacka Stefan för din stora vilja att visa och instruera deltagarna och ge dem bästa möjlighet att bli bekväma med motorsågen och klara av kursen.

Vi uppskattade även att det fanns möjlighet för deltagare att göra om de moment där det behövdes extra träning och samtidigt fanns möjlighet för de med snabb utveckling att få prova på mer utmanande övningar.”
Erika Lundén
Lärare, Realgymnasiet

Arbetsmiljöverkets krav för motorsågsanvändning

Från och med 1 december 2012 krävs enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:1 att alla som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg har genomgått utbildning eller har kompetensbevis för den typ av arbete som ska utföras.

Lägg till din rubriktext här