RUT-avdrag vid trädfällning

Sedan den 1 augusti 2016 kan man använda sig av RUT-avdrag vid trädfällning

Regler för RUT-avdrag

Sedan den 1 augusti 2016 kan man använda sig av RUT-avdrag vid trädfällning och beskärning av träd och buskar. Här kan du läsa lite mer om vad som gäller för att kunna nyttja RUT-avdraget.

Det är enkelt för dig som kund att använda RUT-avdraget eftersom vi gör avdraget direkt på din faktura så inga ytterligare papper eller kontakter behövs.

Om skatteverket godkänner avdraget kommer beloppet vara förifyllt i din deklaration. Tänk på att du måste betalat tillräcklig mycket skatt under inkomståret för att kunna utnyttja RUT-avdraget.

Om skatteverket inte skulle godkänna avdraget för RUT kommer en tillkommande faktura skickas på restbeloppet från Kvist Trädfällning.

Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för RUT-avdraget är uppfyllda. Alla dina RUT-avdrag räknas ihop och får max uppgå till 25.000 kr per person och år om du är under 65 år. Är du över 65 år är maxbeloppet 50.000 kr per person och år. På skatteverkets hemsida kan du se hur mycket RUT-avdrag du gjort under året. Du kan även i förväg uppskatta hur mycket du kan få i RUT-avdrag.

Checklista för RUT-avdrag

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Det avdrag som du får göra för arbetet motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Kvist Trädfällning uppfyller alla krav som ställs för RUT-avdrag.

Avdrag medges för:

 • krattning, ogräsrensning och mossbekämpning
 • klippning av häck, rosor, buskar och gräsmatta
 • vattning och gödning samt höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost.

Avdrag medges för följande trädgårdsarbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:

 • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
 • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
 • kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag medges för:

 • anläggning av gräsmatta
 • installation, service eller reparation av gräsklippare eller robotgräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • asfaltering, sten-eller plattläggning av trädgårdsgång och uppfart
 • bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
 • plantering av nya blommor, växter och träd
 • rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.